BOTOX® (toksyna botulinowa typu A, potocznie zwana Botoxem)

W jaki sposób leczenie może pomóc?
Lek jest stosowany jako leczenie zapobiegające przewlekłym migrenom. Oznacza to, że zamiast zwalczać bóle głowy po ich wystąpieniu, ma na celu zmniejszenie liczby dni, podczas których występują bóle głowy i poprawianie jakości życia pacjentów cierpiących na przewlekłą migrenę.

Jak działa lek BOTOX®?

Uważa się, że lek blokuje sygnały bólowe, co pośrednio blokuje występowanie migreny.

Na czym polega leczenie toksyną botulinową typu A?

Leczenie składa się z serii wstrzyknięć, które będą wykonywane w naszym ośrodku po uprzedniej wizycie lekarskiej i kwalifikacji specjalisty neurologa do wykonania zabiegu. Lekarz będzie wstrzykiwał bardzo małe ilości toksyny botulinowej typu A w mięśnie w okolicach szyi oraz głowy. Każda sesja będzie się składać z 31 wstrzyknięć i będzie trwać około 15 minut. Jeśli bóle głowy są wyjątkowo ciężkie w konkretnym obszarze głowy, lekarz może podać kilka (do 8) wstrzyknięć więcej w obszar(-y), w którym(-ch) pacjent odczuwa największy ból. Zaleca się powtarzanie leczenia co 12 tygodni.

Podobnie jak w przypadku każdego wstrzyknięcia, podczas sesji możliwe jest odczuwanie pewnego dyskomfortu, jednak nie powinien on trwać zbyt długo.

Po zabiegu: na co należy uważać po zakończeniu leczenia?

Jak każdy lek, produkt BOTOX® może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Z reguły działania niepożądane występują w ciągu pierwszych kilku dni po wstrzyknięciu i są przejściowe. W pojedynczych przypadkach, działania niepożądane utrzymują się do kilku miesięcy lub dłużej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z ulotką dla Pacjenta dołączoną do opakowania leku lub zapytać lekarza.

Po leczeniu Lekarz lub pielęgniarka mogą Państwu zalecić pozostanie w przychodni przez pewien czas po leczeniu, w celu sprawdzenia samopoczucia po zabiegu. Mogą być Państwo również poproszeni o umówienie się na kolejną wizytę.

W miejscach wstrzyknięcia na skórze mogą pojawić się guzki, które jednak powinny zniknąć w ciągu kilku godzin. Nie należy pocierać miejsc wstrzyknięcia przez 24 godziny po otrzymaniu wstrzyknięcia, w celu upewnienia się, że lek ma możliwość prawidłowego działania.

Czy konieczne będzie nadal przyjmowanie leków przeciwbólowych lub leków przeciwko migrenie dostępnych na receptę?

Mimo, iż u pacjentów nadal mogą występować migrenowe bóle głowy, powinny one występować rzadziej i przez krótszy czas. Niektórzy pacjenci mogą stwierdzić, że nie potrzebują przyjmować tyle leków przeciwko bólom głowy, co wcześniej. Lekarz omówi z Państwem, które leki lub środki przeciwbólowe najlepiej przyjmować podczas leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania Toksyny botulinowej typu A?

  • Potwierdzona nadwrażliwość na toksynę botulinową typu A lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych

  • Występowanie zakażenia w proponowanych miejscach wstrzyknięcia.

  • Zaburzenia krzepnięcia

  • Obwodowe neuropatie ruchowe

  • Przyjmowanie następujących leków lub okres jednego tygodnia od ich odstawienia (aminglikozydy, cyklosporyna, aminochinolony, D-penicylamina, tubokuaryna, pankuronium, galamina, tetracyklina, linkomycyna, sukcynylocholina)

  • Ciąża i karmienie piersią

  • Ponadto lek należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami połykania, u osób z podklinicznymi lub klinicznym i objawami nieprawidłowego przewodnictwa nerwowo – mięśniowego, takimi jak miastenia czy zespół Lamberta-Eatona a także u pacjentów z motorycznymi objawami neuropatii obwodowej czy ze stwardnieniem zanikowym bocznym.

Umów swoją wizytę telefonicznie: